Turvallisuuspalvelut

Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille tarjottava turvallisuuskonsultointi ja koulutus kattaa kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Tarjoamme käyttöönne turvallisuusalan huippuosaajia, joilla on pitkäaikaista kokemusta niin viranomaistoiminnasta kuin suurten yhtiöiden yritysturvallisuuden johtamisesta. Osaamisellamme tuotamme yrityksellenne lisäarvoa ja parannamme kilpailukykyänne kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Räätälöimme turvallisuuspalvelut juuri teidän tarpeiden mukaisiksi. Voimme hoitaa puolestanne koko turvallisuustoiminnan koordinoimisen tai jonkin tarvitsemanne osa-alueen tai projektin kuten esimerkiksi:

  • yritysten ja henkilöiden taustaselvitykset Suomessa ja ulkomailla
  • riskikartoitukset ja turvallisuusauditoinnit
  • liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu
  • kriisiviestintä- ja johtamismallien kehittäminen
  • kriisijohtamis- ja viestintäharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen
  • turvallisuuskoulutus
  • tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyt
  • turvallisuuspalveluiden ja tuotteiden kilpailuttaminen
  • henkilöiden ja omaisuuden suojaaminen
  • lakisääteisten suunnitelmien ja ohjeiden laatiminen